كل عناوين نوشته هاي علي داودي

علي داودي
[ شناسنامه ]
عجايب هفت گانه جهان ...... شنبه 98/5/26
اصطلاح آهن زنگ نزن به چه معناست؟ ...... شنبه 97/8/26
ايران رتبه سوم جهان در توليد مهندس ...... شنبه 96/8/13
دلايل نارضايتي و ناراحتي مردم را به صورت دقيق بشناسيم! ...... شنبه 96/8/13
مهاجرت مغزها به دانش آموزان رسيد ...... يكشنبه 96/6/5
هر 33 دقيقه يک ايراني بر اثر تصادف ميميرد ...... يكشنبه 96/6/5
ترفندهايي جالب براي پدر و مادرها ...... يكشنبه 95/9/7
20 سنگ معدني که از الماس هم زيباتر هستند ...... يكشنبه 95/9/7
پدران عزيز به سؤالات زير جواب دهيد: ...... يكشنبه 95/9/7
کشته شدن يک ايذه اي در حادثه سقوط بالگرد در درياي خزر ...... يكشنبه 95/9/7
  ==>   ليست آرشيو شده ها